Preus

El Casal Infantil l'Ànec, com a equipament municipal, aplica les tarifes de preu públic aprovat anualment per l'Ajuntament de Barcelona.

Les qüotes per a aquest any són:

  • Preu anual: 73,50 €
  • Preu trimestral:31,00 €
  • Descompte pel primer germà: 25%
  • Descompte pel segon germà: 50%